11 september, 2016

Behörighet

unknown        unknown-1           unknown        

Ansvarsförsäkring hos If:

Vi har en omfattande försäkring hos If så att du som kund men även vi som företag är rätt försäkrade vid oförutsedda händelser.

PER:

Vi är medlemmar i Plattsättnings Entreprenörers Riksförening. “PER, Plattsättnings Entreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet.”

Byggkeramikrådet:

Vi har tilldelats behörighet för utförande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighets- kraven i Boverkets byggregler. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, BBR.

Säker Vatten:

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer samt produkter och endast auktoriserade företag kan utföra Säkra Vatteninstallationer och lämna intyg.

Klicka på intygen/bilderna nedan för mer information:


Klicka på mig för mer info